Izolacje wodochronne

Izolacja wodochronna to odpowiednio wykonane zabezpieczenie przed wilgocią, której przyczyną najczęściej są wody gruntowe, a problem dotyka szczególnie piwnic i pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Metoda ta polega na polaryzacji cząsteczek wody w murze, a tym samym odwróceniu ruchu kapilarnego cząsteczek wody-wilgoci, z kierunku do góry na kierunek do (dołu) do gruntu. Urządzenie ElektroAqua permanentnie wysyła sygnały o ustalonym promieniu na falach długich. Mają one za zadanie krótkoterminowe „powiększenie” matematycznego kąta pomiędzy atomami tlenu i wodoru. Wytwarza się w ten sposób pole magnetyczne wzmacniające dodatnie cząstki atomu wody, co powoduje, że ujemnie naładowane podłoże (grunt) przyciąga wodę i odprowadza ją do ziemi. W ten sposób bezinwazyjnie wytwarza się barierę, izolację wodochronną, która zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody.

Dobra izolacja wodochronna wykonana metodą ElektroAqua GPL 111 zapewnia całkowitą ochronę przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Jeśli masz pytania, nie zwlekaj i zapytaj naszego specjalisty, który czeka na Twój telefon!  Pamiętaj że jakakolwiek ingerencja w fundamenty budynku może pogorszyć sprawę, zamiast ją rozwiązać. Wielokrotnie spotykaliśmy się z przypadkiem, gdy wykonana izolacja w fundamentach jedynie gromadziła wodę, nie pozwalając jej opuścić murów. Koszty wykopów, podcinania są dużo większe i bardziej ryzykowne niż stosowanie metody ElektroAqua.